kul sistemi - Hasta Sözlük
Gulam (kul) sistemi Osmanlı idare sisteminde X-XVI. yüzyıllarda oldukça etkin olmuş son dönemlere doğru çığrından çıkmıştır. Bu dönemde padişahın otoritesi zayıfladığından kul sistemi askerleri sarayda, hükümette ve eyalet idaresinde hakim olmuşlardır. Bu kapıkulu askerleri padişahları indirip çıkarmaya hatta katletmeye kadar tahakkümü ileri götürmüşlerdir. Osmanlı tarihçilerine göre anarşinin başlıca nedenlerinden biri gulam sisteminin bozulmasıdır.