konjenital skolyozda tedavi seçenekleri - Hasta Sözlük
Konjenital skolyozda, maksimum omurga büyümesinin olduğu yaşlar 0-5 yaş ve 10-15 yaş dönemlerinde deformitenin gelişimini daha sık izlemek gerekir. Deformitenin artma potansiyeline göre tedavi şekline karar vermek gerekir.Bir çocukta konjenital vertebra anomalisi saptanması durumunda, anomalinin cinsi, hangi bölgede bulunduğu ve hastanın yaşı gibi birçok faktör tedavi yöntemine karar vermede önem taşır. Tedavide amaç, erken tanı ve cerrahi tedavi gerekiyorsa erken dönemde cerrahi ile, deformite gelişmiş ise düzeltmek, deformite gelişmemişse gelişimini engellemek, omurganın büyüme potansiyelini koruyarak büyümesini sürdürmesini sağlamak, göğüs kafesi gelişimini sağlamak ve akciğer-kalp fonksiyonlarını korumaktır.Konjenital skolyoz vakaları için birçok tedavi yöntemi bulunmakla birlikte ve tedaviye hastadaki anormalliklere göre karar verilmelidir. Bazı vakalarda omurganın ve göğüs kafesinin gelişmesini engellemeden çok kısa bir omurga bölümüne füzyon ile çözüm bulabilirken, bazılarında hemivertebrektomi adı verilen omurgadaki anormal omurun çıkartılması işlemi uygulanabilmektedir. Vakanın durumuna göre de tedavide kombine yöntemler de kullanılabilir.