kaçış sendromu nasıl bir hastalık - Hasta Sözlük
SCLS'li hastalar belli oranda steroidlerle tedavi edilebiliyor. Fakat steroidlerin uygulanması hastada peptik ülser, kilo artışı, aseptik nekroz, osteoporoz, hipertansiyon, diyabet gibi gibi çeşitli sistemik komplikasyonlar yaratabiliyor. Hatta pek çok hastada steroid tedavisi sonrası gelişen psikoz olguları keşfedilebiliyor. Bu nedenle belli başlı aşamalarla iyileşme kaydedilse bile hastalığın farklı yönlere kayması neticesinde henüz net bir iyileşmeden söz edilemiyor. Kaçış sendromu için sistolik veya diyastolik kan basıncı, serum albümin düzeyi, WBC veya trombosit sayısı, hemoglobin ve hematokrit düzeyleri ve kullanımında farklılık olmadığını gösteriyor. Hastalarda yapılan fiziki ve radyolojik incelemeler sonucunda cerrahi uygulamalardan kaçınılıyor fakat akciğerlerde ve diğer hayati organların etrafında sıvı birikmesi söz konusu ile durum değişebiliyor. Uzman doktorlar tarafından hastaya göre tercih edilen tedavi yöntemi ile birlikte hayati organlarda kalıcı hasarı önlemek hedefleniyor. Bu aşamada hastanın iyileşebilmesi için gözetim altında kalması ve vücudundaki hassas dengeyi sağlamak için yoğun bakım ünitesinde santral venöz veya arteriyel basıncın kontrol altında tutulması gerekiyor.