ışınım - Hasta Sözlük
Günümüzde sıkça ışınım olarak değilde radyasyon olarak bilinen radyoaktif yani zararları ışınların ortamdan ortama taşınması durumudur. Bu zararlı ışınım günümüzde bir çok teknolojik alette yaygındır.