göğüs duvarı deformitelerde tedavi nasıl yapılır - Hasta Sözlük
Her deformiteye uygun cerrahi tedavi tercih edilir. Cerrahi yaklaşımlar açık veya kapalı olarak sınıflandırılabilirler. Sıklıkla açık cerrahiler kullanılmakta birlikte, son yıllarda artan bir şekilde kapalı cerrahi yöntemler ön plana çıkmaya başlamışlardır. Pektus ekskavatum NUSS, pektus karinatum ABRAMSON adı verilen ve bir metalik bar yerleştirilen kapalı operasyonlarla tedavi edilebilmektedir. Poland sendromu ise, temelinde kas ve kıkırdak doku eksiklikleri olduğundan, biraz daha kapsamlı ve esteik/plastik cerrah desteğinde doku düzeltme operasyonları uygulanarak kozmetik açıdan düzeltilebilir.Çocukluk çağında vakaların çoğunda kozmetik bozukluk haricinde şikayet yoktur. İleri yaşlarda;
Eforla göğüs ön duvarında kaburgalarda ve sol meme bölgesinde ağrı
Efor sonrası kalpte çarpıntı.Kalp ritminde bozulma ve üfürüm görülür.