crohn hastalığı nedenleri ve tedavisi - Hasta Sözlük
Hastalığın tedavisi için beslenmeye dikkat etmek gereklidir. Sütlü besinlerle, bağırsak çeperini mekanik ve kimyasal bir şekilde zedeleyen besinlerin yenmemesi gerekir. Hastaya vitaminlerin verilmesi uygundur. Sülfamit sınıfı bazı ilaçlar, hastalığın gelişimi üzerinde olumlu etkiye yol açmışlardır. Bazı olaylarda listüllerin giderilmesi, tıkanmış bağırsak bölümlerinin çıkarılması için ameliyat yapmak gerekebilir.
İnce bağırsağın son bölümü (ileum)nün süreğen olarak yangılanması. Bu süreğen yangılanmanın yol açtığı belirtilerin tümüne Crohn hastalığı adı verilir. İnce bağırsağın son bölümünde başlayan yangılanma, hastalık ilerledikçe kalın bağırsağa doğru yayılır. Bu yangının nedeni bilinmemektedir.
Aniden başlar ve genellikle zaman zaman beliren ishal şeklinde kendini gösterir. Karın ağrısı da görülebilir. Hastada kilo kaybı, ateş yükselmeleri dikkati çeker. Bağırsağın röntgen filmlerinin alınması, bağırsak çepe rinde ülserleşme olduğunu, girinti ve çıkıntı ların düzensiz bir biçim aldıklarını gösterir.
Hastalık geliştikçe, bağırsaklar arasında çeperin delinmesi sonucu fistüller oluşur. Fistüller sadece bağırsaklar arasında değil, bağırsaklarla sidik torbası ve dölyolu, bazen de deri arasında gerçekleşebilir. Bu tür delinmeler ve daralmalar, bağırsak içinde besin maddelerinin normal şekilde yol almalarını da engelleyebilir. Bu durumda bağırsak tıkanması söz konusu olur. Aynı zamanda çeperdeki ülserleşme sonucunda kan kaybı kansızlığa (anemi) yol açar.