botulinum toksini nedir - Hasta Sözlük
genellikle kranial sinirlerde kısmi felçlerle başlar (ptozis, bulanık görme, çift görme, ağız kuruluğu, yutma güçlüğü, konuşma güçlüğü gibi). daha sonra gelişen simetrik ve yukarıdan aşağı gelişen gevşek felçler ve genel güçsüzlük hali, solunum yetmezliğine ilerler. belirti ve bulgular, toksinin solunmasından 12-36 saat sonra başlar, ancak solunan miktar çok az miktarda ise şikayetlerin başlaması 3-5 gün sürebilir.
tanı esas olarak şikayetlerin incelenmesi ve muayene ile konur. bir bölgede birden fazla kişide aynı anda gevşek felçler gözleniyorsa biyolojik saldırıdan şüphelenilmelidir. kişilerin serumlarında yapılacak laboratuvar analizi ile (mouse nötrolizasyon) tanı doğrulanabilir. tanıda kullanılabilecek diğer laboratuvar testleri: çevresel materyallerde elisa veya ecl testi, çevresel örneklerde bakteriyel dna varlığını araştırmak için pcr testi veya sinir iletimi kontrolü için emg testi.
erken dönemde hastaya trivalan antitoksin veya heptavalan antitoksin verilmesi, solunum yetmezliği gelişmesini önleyebilir veya hafifletebilir ve iyileşmeyi hızlandırabilir. solunum yetmezliği gelişenlerde entübasyon ve solunum desteği gerekir. bazı vakalarda trakeostomi gerekebilir.
botulinum toksinine maruz kalma riski yüksek olan kişiler için pentavalan toksoid aşı (tip a, b, c, d ve e) mevcuttur. yapılan 3 doz aşının koruyuculuğu maymunlarda 0 dür. insandan insana geçiş söz konusu değildir.
sağlık personeli için standart yöntemler uygulanır. toksin ciltte aktif değildir ve hastaların solunum yolu ile dışarı attıkları toksin zararlı değildir. sabun ve su ile dekontaminasyon sağlanır. toksin, havada 12 saatte etkisiz hale gelir. botulinum toksini, güneş ışığında 1-3 saatte inaktive olur. ayrıca ısı (80 derecede 30 dakika ve 100 derecede birkaç dakika) ve klorlu su ile (3mg/litre klor içeren su ile 20 dakikada toksinin .7 den fazlası inaktive olur) inaktive edilebilir. ancak toksin depo sularında ve depolanmış gıdalarda haftalarca etkisini kaybetmeden kalabilir.
insan için bilinen en zehirli madde olan botulinum toksininin, kilogram başına 0.001 mikrogram (0.000000001 gram) uygulanması öldürücü olabilmektedir. botulinum toksini, en çok bilinen zehirlerden olan vx maddesinden 15.000 kez ve sarin gazından 100.000 kez daha güçlü bir zehirdir. bu niteliklerinden dolayı boltulinum toksini biyolojik silahlar arasında en gözde olanlardan birisidir. saldırı sonrasında 24-72 saatte ölüm meydana gelebilir. ölüm gelişmeyen durumlarda hastalık, aylarca sürebilir.
botulinum toksinleri (zehirleri), spor oluşturan clostridium botulinum ve diğer iki clostridium türleri tarafından üretilen ve sinirler üzerine etki gösteren bir grup toksine verilen isimdir. bu toksinler (a-g tipleri) bilinen en güçlü sinir toksinleridir, ancak ilginç olarak felçle ilgili olabilecek bazı durumlarda (şaşılık, gözyaşı yokluğu, tetanus, boyun kası felci gibi) ve kozmetik amaçla kırışıklıkların giderilmesinde kullanılmaktadır. bakteriye ait sporlar havasız ortamlarda da toksin üretebilmektedirler. endüstriyel amaçla kurulan tesislerde çok fazla miktarlarda toksin kolaylıkla üretilebilir. biyolojik bir saldırı olmaksızın doğal yolarda meydana gelen botulinum zehirlenmesinin (botulizm) üç tipi bulunmaktadır: yiyecek kaynaklı, yenidoğan ve yara botulizmi. botulinum; aerosol şeklinde hava yoluyla, yiyeceklerle veya sulara katılarak saldırı amaçlı kullanılabilir. toksin solunduğunda, yiyeceklerle meydana gelen botulizme benzer şikayetler meydana gelir ancak felç benzeri belirtilerin gelişmesi daha geç olabilir, ve solunan toksinin miktarına bağlı olarak değişik belirtiler de gözlenebilir.