beyin ve omurilik tümörleri nedir - Hasta Sözlük
Son yıllarda gelişen tanı ve tedavi yöntemleri ile daha erken tanı konulan beyin ve omurilik tümörleri, Nöroşurirji Bölümümüzde özel cihazlarla minimal invaziv ve mikroskopik / endoskopik / sterotaktik girişim yollarıyla ameliyat edilebilmektedir. Ameliyat öncesi nöroradyoloji birimi tarafından ileri yöntemlerle değerlendirilerek tedavi planı yapılmaktadır. Ameliyat sırasında yüksek dereceli beyin tümörlerinin boyanarak daha güvenli ve kesin çıkarılmasını sağlayan 5-ALA yöntemi özel ameliyat mikroskobumuz sayesinde başarıyla kullanılmaktadır. Beyin ve omurilikte yön bulmayı sağlayan ve tümörlerin yerinin daha kolay belirlenerek çıkarılmalarını sağlayan "nöronavigasyon" sistemi tüm ameliyatlarımızda kullanılmaktadır. Özel bölgelerde yerleşmiş beyin tümörlerinde uyanık durumda ve "motor-sensoriyel uyarılarla" beyin ameliyatları yapılabilmektedir. Tüm omurilik tümörü ameliyatlarında nöromonitörizasyon ile omurilik fonksiyonları anlık kaydedilmektedir. Beyin ve omurilik tümörlü hastaların ameliyat sonrası takip ve tedavilerine ayda bir radyasyon ve medikal onkoloji birimleri ve nöroradyoloji ile ortak yapılan "nöroonkoloji konseyinde" tartışılarak karar verilmektedir.