bacak damar hastalığının belirtileri nelerdir - Hasta Sözlük
En sık; yürümek, merdiven çıkmak ve koşmakla baldır, uyluk ve kalçada kramp tarzında ağrı şeklinde ortaya çıkar. Bu ağrı bir müddet dinlenmekle geçmektedir. Zamanla yürüme mesafesi kısalmaya başlar ve bir müddet sonra istirahat halindeyken ağrı başlar. Bunun bir sonraki aşamasında ise ayak parmaklarında iyileşmeyen yaralar ve kangren ortaya çıkacaktır. Eğer bu durum tedavi edilmezse ilgili ayağın veya bacağın çeşitli seviyelerde kaybedilmesi (amputasyon) ile sonuçlanacaktır.Böyle hastalarda öncelikle hastanın şikayetlerinin ayrıntılı olarak dinlenmesi gerekir. Sonrasında bacaktaki atardamarların nabızları muayene edilmelidir. Gereken hastalarda görüntüleme yöntemlerine başvurulur.Renkli Doppler ultrasonografi, MRya da BT anjiografi veya klasik konvansiyonel anjiyografi kullanılan en sık görüntüleme yöntemlerindendir.Damar hastalıklarının tanısında çoğunlukla anjiografi hala ilk sırada kabul edilse de günümüz modern MR ve Tomografi cihazları ile mükemmele yakın sonuçlar alınabilmektedir. Bu yöntemlerde hastanın 15-20 dakikalık kısa bir süre için MR ya da tomografi cihazının içine girmesi yeterlidir. Klasik anjiyografideki gibi kasıktan iğne ile girilmesine gerek yoktur, görüntüleyici ilaç kol damarından verilir ve tüm vücuda yayılır.