absorption nedir - Hasta Sözlük
1. Emme, massetme, soğurma, imtisas; 2. Soğurulma, emilme: Canlı bir organizmada, dış vasattaki elemanların, tromatik bir afet olmaksızın, iç ortama geçmesini sağlayan fizyolojik olay; 3. Biyoşimik bir reaksiyonla in vitro elemanların in vivo duruma geçmesi; 4. Ruhun kendinden geçmesi, istiğrak.